Aprobación de los festivos intersemanales. | Taxis Barcelona

Obligatorietat del descans de la meitat de les llicències els dies festius intersetmanals

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del 2 de juliol de 2013 va aprovar definitivament la modificació de la Norma Complementària I—Descans Setmanal— del Reglament Metropolità del Taxi, per la qual s’estableix l’obligatorietat del descans de la meitat de les llicències els dies festius intersetmanals, segons calendari i assignació que s’aprovi anualment per l’IMET. (BOP de 9 de juliol de 2013).

Per a l’any 2013, el Consell d’Administració de l’IMET va determinar el calendari de descans dels dies festius intersetmanals següents:

Dia Descans Llicències
Dimecres, 11 de setembre Senars
Dimarts, 24 de setembre Parells
Divendres, 1 de novembre Senars
Divendres, 6 de desembre Parells

Categories: Taxis

Leave a Reply4 × = 4